Lördag den 9 dec kommer KFUMs manskör och KFUM Voxette att ha sin traditionella julkonsert i Betelkyrkan i Örebro.

Konserten börjar kl. 12. Adventsfika serveras kl 10-12.

Varmt välkomna