ÅRSMÖTE KFUM Örebros huvudförening och KFUM Örebro Ungdom
Tegelbruket (KFUM-loungen vån. 2)
Måndagen den 30 mars kl 18.00

I och med årsmötet fattas också beslut om eventuella förändringar i styrelsen. Vill du föreslå någon till KFUM:s styrelse?

Att vara en del av KFUM:s styrelse är ett viktigt ideellt uppdrag som innebär att man är med och påverkar KFUM:s verksamhet.

Vill du nominera någon till styrelsen, hör av dig till kansliet: kfum@kfumorebro.org eller valberednigen: Lasse Hellstrandh lasse.hellstrandh@gmail.com.

I samband med årsmötet bjuder huvudföreningen på smörgåstårta och kaffe i sedvanlig ordning. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och vi hoppas på stor uppslutning!

Årsmöteshandlingar fås genom att ta kontakt med kansliet, kfum@kfumorebro.org.

Nytt år innebär också dags att betala in medlemsavgiften. Den är på 50 kr. Sätt in medlemsavgiften på pg 270240-5 eller swish 123 554 37 23. Ange namn, personnummer, mailadress och postadress.

Välkommen!

Styrelsen