Kallelse årsmöte KFUM Örebro-Värmlandsregionen.

3/3 kl 18:00 på Tegelbruket med efterföljande öppet styrelsemöte.

Medlem i regionen är KFUM-förening i Värmlands och Örebro län som är anslutna till KFUM Sverige.

Vill du föreslå någon till styrelsen? Kontakta kfum@kfumorebro.org.

Årsmöteshandlingar fås genom att skicka ett mail till karin@kfumorebro.org.