Välkommen på extra regionombudsmöte för KFUM Örebro-Värmlandsregionen!

När? 21/6 kl 17:00 2022

Var? Digitalt via Teams

Vem? Medlem i regionen är KFUM-förening i Värmlands och Örebro län som är anslutna till KFUM Sverige.

Vad? Proposition 1 behandlar stadgeändring inklusive namnändring, från 1/1 2023 går flera nuvarande regioner ihop med KFUM Örebro-Värmlandsregionen och bildar KFUM Distrikt Mitt enligt beslut på ROM 2021.

Möteshandlingar? Samtliga möteshandlingar finns på https://www.kfumorebro.se/kfumorebrovarmlandsregionen/ senast 30/5.

Anmälan? Skicka ett mail till karin@kfumorebro.se

Föredragningslista Extra årsmöte 2022

Proposition 1 Extra årsmöte 2022

Propostion 1- Bilaga 1 Ny stadgar KFUM Distrikt Mitt

Årsmötesprotokoll ordinarie årsmöte 2022