Vi uppmanar alla medlemmar i våra grenföreningar att också lösa medlemskap i KFUM Örebro huvudförening.

Vill du bli medlem i huvudföreningen?

Sätt in medlemsavgiften (50 kronor) på pg 270240-5,

Ange namn, personnummer, mailadress och postadress.