Inledning
KFUM Örebro bildades 1890, som en ekumenisk ungdomsrörelse och har under åren haft många olika verksamhetsformer.

Idrotten har alltid varit stark i KFUM Örebro. Redan 1891 hade idrottsintresserade KFUM-are startat Örebros första gymnastiktrupp. En första idrottsklubb, som bl.a. sysslade med fotboll, cykel och gymnastik startade redan 1897, men avsomnade efter något år. 1908 bildades KFUMs IA (Idrottsafdelning) Örebro, som kom att bli en av Örebros ledande idrottsföreningar med friidrott, orientering, tennis, cykel, skridsko, skridskosegling, gymnastik, handboll, bandy, basket, volleyboll, bordtennis m.m. på programmet under olika epoker.
Diskussioner på 1970-talet om att dela upp IA i separata föreningar utmynnade i att orienteringen, basketen, volleybollen och bordtennisen begärde utträde ur IA, och bildade egna föreningar inom KFUM Örebro. Anrika KFUMs IA Örebro blev nu en renodlad friidrottsförening.
Under 1980-talet kom innebandyn och under 1990-talet kom frisbeen med i KFUM-gemenskapen. KFUM:s fritidsgård Wasahus hade varit ett av Örebros, och Sveriges, tidigaste och starkaste innebandyfästen. Därför föll det sig naturligt att pionjärerna i kompisgänget Viby Sportförening sökte sig till KFUM, när verksamheten blev mera seriös. Frisbeen hade startat som en skolförening, Societas Frisbee Myron Schoalae Carolina, men KFUM-medlemskap hos några drivande ultimatespelare drog hela föreningen till KFUM Örebro. Efter öppnandet av Tegelbruket har Cricket och Dans tillkommit till KFUM-gemenskapen. Vissa föreningar har flera SM-tecken och de flesta har de senaste åren haft aktiva med landslagsuppdrag.

Sång- och musikverksamheten inom KFUM Örebro har under nästan 100 år varit synonymt med andlig manskörssång. 1897 bildades KFUM-kören i Örebro, och när kören 1997 firade sitt 100-års jubiléum var den större och starkare än någonsin. Av de c:a 60 sångarna hade många en hemvist i någon av stadens olika kyrkor, så KFUM-kören var definitivt Örebros ekumeniska manskör. Under 2019 tröt orken och KFUM-kören upplöstes.
På 90-talet har körverksamheten vidgats i och med att en grupp sångglada tjejer/damer tog sig namnet KFUM Voxette.
I anslutning till körerna placerar vi KFUM Blåsarsymfoniker Örebro, bildad 1998 och fanns med i gemenskapen under några år. Redan första året vann orkestern öppna klassen i ”blåsmusik-SM” i Jönköping. Detta vittnar om de musikaliska kvalitéerna och ambitionerna.

Scouting har funnits under två perioder, dels på 10- och 20-talet och dels under en 30-årsperiod från mitten av 40-talet till 70-talet. Periodvis var kåren mycket stark med tre livskraftiga avdelningar, traditionellt pingstläger på Trystorps slott och stort deltagande på förbundslägren. RS-laget Karankawa bör också nämnas. Idag finns tyvärr ingen scouting inom Örebroföreningen men scouting är annars stort inom övriga KFUM rörelsen.

Föreningsgården Wasahus drevs av KFUM med kommunalt stöd under en 20-års period.
Gården bjöd ungdomarna i framför allt Örebros västra stadsdelar på en uppskattad, varierad och högkvalitativ verksamhet. Den sörjdes djupt när de kommunala besparingarna kom att drabba denna Örebros enda föreningsdrivna gård.

Övrig Triangelverksamhet (ett KFUM-begrepp för allt som inte är idrott eller scouting – lite slarvigt uttryckt) har kommit och gått under åren.

Friluftsliv i olika former har varit en naturlig del i idrottares, scouters och wasahusares verksamhet, och för det ändamålet har KFUM Örebros Kalltjärnstuga, byggd av föreningen 1937, varit ovärderlig. Stugan är belägen i norra Kilsbergen, c:a två kilometer från närmaste bilväg.

Föreningslokaler har funnits i lägenheter av olika storlek under föreningens tre första decennier. Därefter har två fastigheter ägts av KFUM Örebro, och i folkmun kallats ”KFUM-huset”. För den äldre generationen var det sekelskifteshuset med adress Storgatan 23 (hörnet Storgatan – Järnvägsgatan), föreningslokaler 1921-65. För medelålders och yngre är det huset vid Vasatorget, som byggdes av KFUM Örebro 1965, som är KFUM-huset. Det såldes till IOGT-NTO 1993. 1998 flyttade föreningen till en nyinköpt, mindre kontorsfastighet, Borgmästargatan 9, nära Idrottshuset och Teknis (Rudbecksskolan) vilken inrymde föreningarnas kansli och samlingslokaler. Sedan 2013 är KFUM Örebro huvudman i Föreningen Tegelbruket och har därför merparten av verksamheten och kanslilokaler i Tegelbruket. Friidrotten har sin verksamhet och kanslilokal i Tybblelundshallen strax söder om Örebro. Orienteringen har en klubbstuga i anslutning till Karlslund motionscentral i Örebros västra utkant. Föreningen äger också en sportstuga i Kilsbergen, vackert belägen vid Kalltjärn.

Sommarhemmet Strömsnäs kan inte förbigås, även om det är borta sedan början av 70-talet. Det var en sommarrestaurang med mycket snickarglädje i Hästhagenområdet nära Karlsund. Den inköptes av föreningen 1923. Tennisbana, löparbana, fotbollsplan, minigolfbana m.m. anlades och Strömsnäs var till stor glädje för många generationer KFUM-are, och inte minst de otaliga grabbar från Örebro som där upplevde ”KFUMs Pojkidrottskolonier” – en föregångare till dagens idrottskolor.

Kolloverksamhet 2005 tog KFUM Örebro över Örebro Kommuns kolloverksamhet och har sedan dess bedrivit kolloverksamhet på flera olika gårdar. Grundskolekollo bedrevs först under många år på Sörängen på Barnens ö och flyttades 2015 till Kilsbergsgården som för det syftet förvärvades av KFUM Örebro. Särskolekollo drevs under de första åren i Ånnaboda och sedan på Vettra i Vätterns norra ände för att år 2014 flyttas till Klackagården i Klacka-Lerberg som även den förvärvats av KFUM Örebro.

Hästhagen KFUM Örebro har drivit och utvecklat verksamheten i Hästhagen sedan 2008. Verksamheten togs över efter Frisksportarna som drivit verksamheten i många år innan dess.