Kollo för barn & ungdomar i särskolans grundskola åk 4 – gymnasieskolan åk 4

Sommarens kollo annordnas på KFUMs egen anläggning i Klacka-Lerberg som ligger ca 1,5 mil NV om Nora. Ansvarig för verksamheten är föreningen KFUM Örebro i samarbete med Örebro kommun, och vi vill med denna folder informera om verksamheten. KFUM Örebro är en del av en världsomspännande ungdomsrörelse med 70 miljoner medlemmar i över 130 länder. Vi bedriver många olika verksamheter och är tillsammans med studieförbundet Sensus huvudmän i ungdomsarenan Tegelbruket. Det glädjer oss att vår förening kan erbjuda barn och ungdomar i Örebro möjlighet till spännande lägerupplevelser, precis som så många andra KFUM-föreningar gör i vårt land.

Kollobroschyr

Klacka

Klacka ligger mitt i natursköna bergslagen ca 1,5 mil NV om Nora. Anläggningen har egen sjö och omges av fin natur med skogen inpå knuten. Vi tar emot 55 barn under perioden.

2019 kan vi ta emot upp till 28 deltagare per period fördelat på 3 perioder. Nytt för i år är att vi på period 1 och 2 prioriterar dig som behöver lite extra stöd medan vi på period 3 prioriterar dig som trivs och fungerar bra utan lika mycket stöd.

Kontaktinfo

  • Klacka Kollo
    Klacka-Lerberg Kullen
    713 93 NORA

  • 070-2277375 (enbart i bruk under sommaren)

Ansökan kollo