Vill du starta en KFUM-verksamhet? Kul! Här finns mer information om vad det innebär att vara en förening i KFUM-nätverket: https://kfum.se/foreningsstod/vad-roligt-att-din-forening-vill-bli-kfum/

Ta kontakt med Anders på KFUM Örebro-Värmlandsregionen för tips och råd: kfum@kfumorebro.org

Är ni Örebrobaserade och först vill testa er verksamhet under KFUM-flagg i en enklare form innan ni startar en förening, ta kontakt med Anders på KFUM Örebros kansli för att få reda på hur ni kan starta upp verksamheten inom KFUM Örebro Ungdom, samma mailadress som ovan.