Dela

Styrelsen för KFUM Örebro och KFUM Örebro Ungdom utser årligen årets KFUM ledare. Priset delas ut till en ideell ledare inom KFUM Örebro (och/eller grenföreningarna) som genom sitt ledarskap inom KFUM-rörelsen i Örebro utför ett särskilt bra arbete i verksamheter som riktar sig till unga, alternativt är en inspiration och förebild för unga människor inom KFUM-rörelsen i Örebro.

KRITERIER FÖR NOMINERING

Den nominerade ska:

• vara aktiv ideell ledare i en KFUM-förening i Örebro
• praktisera ett modigt, inspirerande och utvecklande ledarskap i sitt engagemang i KFUM i Örebro (och/eller grenföreningarna)
• i sitt ledarskap arbeta för en inkluderande verksamhet där alla är välkomna, som ser alla och hela människan och alltid ser till individens och gruppens bästa.

I ansökan/nomineringen ska det finnas en tydlig motivering om hur den nominerade lever upp till beskrivningen av Årets KFUM ledare.

Priset innefattar 4 000 kronor.

Stipendium delas alltid ut som uppmuntran för det arbete som en person utför och återrapporteras inte.

Nomineringar skickas till kfum@kfumorebro.org

Sista datum för nominering är 1/11 2020

Dela