Vår värdegrund

Inom KFUM i Örebro bedrivs en imponerande bred verksamhet av våra olika grenföreningar. Varje förening är en egen juridisk enhet men KFUM Örebro huvudförening vill värna om en gemensam identitet och uttryck, oavsett vilken grenförening man tillhör. Alla KFUM-föreningar är anslutna till KFUM Sverige och delar en gemensam målsättning.

KFUK-KFUM Sverige är en gränsöverskridande internationell kristlig ungdomsrörelse med helhetssyn på människan. Vår triangel symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Vi välkomnar alla i vår gemenskap och vi betonar speciellt vikten av unga människors inflytande.

Vi vill:

  • Skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor utvecklas
  • Genom vår verksamhet inspirera till tro, kärlek och engagemang
  • Stimulera till personligt ansvarstagande i samhället
  • Verka för gemenskap och för samverkan mellan människor och olika trosåskådningar
  • Verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på övertygelsen om människors lika värde
  • Verka för solidaritet och rättvisa
  • Genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk
  • Ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor

Det gemensamma arbetet med att förtydliga värdegrunden, använda samma logga och ha gemensamma profilkläder syftar till att alla ska känna en tydligare gemensam identitet, oavsett vilken grenförening man tillhör. Tillsammans är vi starka!

Logoyper för våra grenföreningar

I det gemensamma arbetet med att alla grenföreningar ska använda samma logga har föreningarna enats om att använda KFUM-Örebrologgan med valbart tillägg av verksamheten. Denna logga finns i olika format för tröjtryck (ljus respektive mörk bakgrund) samt för brevtryck. Nedan ser du exempel på hur de olika loggorna är tänkta att användas.

Logotyp utan verksamhetstillägg

Kan användas i alla sammanhang om ni inte vill skilja ut verksamheten.

Logotyp med verksamhetstillägg

Kan användas i alla sammanhang om ni vill skilja ut verksamheten.

Logotyp med verksamhetstillägg i vitt

Kan användas i alla sammanhang om ni vill skilja ut verksamheten och trycket sker på mörk bakgrund.

Ladda ned grenföreningarnas logotyper

Nedan kan du hämta din förenings standardlogga i png-format. Vill du ha loggan i någon annan variant eller i .eps-format för tryck kan du kontakta oss.