Kollo för barn i grundskoleklass 2-6

På uppdrag av Örebro kommun anordnar vi sommarkollo för barn som går i årskurs 2-6 och är skrivna i Örebro kommun. Kollo anordnas på KFUMs egna lägergårdar Kilsbergsgården och Klackagården.

Vad är kollo?

Kollo är ett läger där man åker bort och bor tillsammans med andra barn i två veckor. Kollo är ett minne för livet och innebär en mix av slöa sommardagar på stranden och galna upptåg med mängder av aktiviteter. Mycket händer utomhus: bad, hajk, fotboll, lekar, fiske, med mera, men det finns även andra saker att göra som att spela spel, vara i hobbyrummet, ta en pingismatch eller kanske öva inför discot. Listan kan göras lång. En blandning av gemenskap, trygghet och äventyr!
Man bor ihop 4 – 12 barn i ungefär samma ålder. Varje rum har en ansvarig ledare som också är med vid måltider, övernattningar ute och så vidare. Det finns alltid ledare till hands om man har svårt att somna eller behöver tröst. Ledarna är till stor del samma år från år vilket brukar upplevas som en trygghet för barnen.

Var och när?

Vi ordnar kollo på våra två kollogårdar, Kilsbergsgården och Klacka. Båda gårdarna ligger härligt mitt i naturen och kan erbjuda allt som ett kollo ska ha; goda möjligheter till bad, friluftsliv, sport, spel samt allt annat som händer under de två intensiva kolloveckorna.

Kollo för HÖGSTADIET

I år anordnar vi sommarkollo för de barn och ungdomar som går i årskurs 7-9 och är skrivna i Örebro kommun.

Vad är kollo?

Högstadiekollo är ett läger där man åker bort och bor tillsammans med andra ungdomar. Kollo är ett minne för livet och innebär en mix av slöa sommardagar på stranden och galna upptåg med mängder av aktiviteter. Mycket händer utomhus: bad, fotboll, lekar med mera. Det finns även andra saker att göra som att spela spel, pyssla eller kanske öva inför discot. Listan kan göras lång. En blandning av gemenskap, trygghet och äventyr! Man bor ihop 2-8 ungdomar i ungefär samma ålder. Varje rum har en ansvarig ledare som också är med vid måltider, aktiviteter och så vidare. Visionen är att ungdomarna själva ska vara med och skapa sin egna kollovistelse med initiativ tillsammans med ledare samt nya och gamla vänner.

Vi har till sommarens högstadiekollo möjlighet att erbjuda 32 ungdomar en plats. Observera att en ansökan därför inte innebär en garanterad plats. Besked om antagning och betalningsinformation kommer i slutet av april. De barn som inte blir uttagna, kommer att tas ut som reserver och kan erbjudas plats vid återbud. Dessa platser delas ut i takt med att återbuden kommer, vilket kan ske ända fram till och med avresedagen.

När

Högstadiekollo sker på Vretens Kurs- och Lägergård som ligger fint beläget längs Fåsjön där möjlighet till bad och kanotning finns. Årets datum för högstadiekollovistelsen är 14-23 juni.

AVGIFT

Årsinkomst

Avgift

< 150.000 kr 400:-
150.001 kr 1000:-
300.001 kr 2000:-
500.001 kr 2500:-
700.001 kr 3000:-

Vi vill ge alla möjlighet att delta på våra kollon, oavsett vilka ekonomiska förutsättningar man har. Därför använder vi oss av en prismodell där ni ges möjlighet att betala efter förmåga. Kostnaden för oss att arrangera högstadiekollo är cirka 4000 kr per deltagare för en tiodagars kollovecka på högstadiekollo. När ni ska betala in avgiften bestämmer ni själva hur mycket ni kan betala, dock minst summan som anges utefter hushållets årsinkomst. Betalar ni mer än vad platsen kostar är ni med och finansierar en plats för något annat barn och tvärtom. Tillsammans kan vi på så vis möjliggöra för fler barn att delta på våra kollon. Avgiften skall betalas innan 12 maj.

Kilsbergsgården

Kilsbergsgården ligger mycket vackert på en sluttning ner mot Stora Axsjön ca 3 km väster om Garphyttan i Örebro kommun. Anläggningen har en egen badplats och fina grönytor finns i direkt anslutning till gården. Vi tar emot 85 barn period 1, 2, 3 och 4.

Kontaktinfo

  • Kilsbergsgården
    719 41 Garphyttan