Både grenföreningar och privatpersoner kan vara medlemmar

KFUM Örebro är huvudföreningen där alla KFUM:s grenföreningar är medlemmar i. Därutöver kan också du enskild person och vara medlem i huvudföreningen, vilket vi också uppmanar alla aktiva i grenföreningarna att vara.

MedlemsFörmåner för våra grenföreningar