KANSLIET

HÄSTHAGEN

För kontakt med grenföreningarna, se menyn ”verksamheter”.

TJÄNSTEMÄN

ANDERS BOTVIDSSON
ANDERS BOTVIDSSONVERKSAMHETSUTVECKLARE
Anders har sedan länge ett övergripande verksamhetsansvar för KFUM Örebro och är involverad i det mesta. Anders brinner lite extra discgolf.
Simon Gelinder
Simon GelinderVERKSAMHETSUTVECKLARE
Simon har arbetat i KFUM i över ett årtionde och sysslar med allt från kollverksamhet till att underhålla och utveckla våra lägergårdar ute i länet.
CHRISTER WETTÉUS
CHRISTER WETTÉUSEKONOMI
Christer sköter bokföring och ekonomi för föreningen och har också ett stort ideellt engagemang i KFUM Örebro Innebandy som ordförande och tränare.

STYRELSEN

MAGNUS BJÖRK

ORDFÖRANDE

ELISABETH RAPP

VICE ORDFÖRANDE

JULIA BERG

LEDAMOT

KATARINA BÅÅTH

SEKRETERARE

CAROLINE DALY

LEDAMOT

DANIEL JOHANSSON

LEDAMOT

INGELA FREDRIKSSON

LEDAMOT