Inledning
KFUM Örebro bildades 1890, som en ekumenisk ungdomsrörelse och har under åren haft många olika verksamhetsformer.

Idrotten har alltid varit stark i KFUM Örebro. Redan 1891 hade idrottsintresserade KFUM-are startat Örebros första gymnastiktrupp. En första idrottsklubb, som bl.a. sysslade med fotboll, cykel och gymnastik startade redan 1897, men avsomnade efter något år. 1908 bildades KFUMs IA (Idrottsafdelning) Örebro, som kom att bli en av Örebros ledande idrottsföreningar med friidrott, orientering, tennis, cykel, skridsko, skridskosegling, gymnastik, handboll, bandy, basket, volleyboll, bordtennis m.m. på programmet under olika epoker.
Diskussioner på 1970-talet om att dela upp IA i separata föreningar utmynnade i att orienteringen, basketen, volleybollen och bordtennisen begärde utträde ur IA, och bildade egna föreningar inom KFUM Örebro. Anrika KFUMs IA Örebro blev nu en renodlad friidrottsförening.
Under 1980-talet kom innebandyn och under 1990-talet kom frisbeen med i KFUM-gemenskapen. KFUM:s fritidsgård Wasahus hade varit ett av Örebros, och Sveriges, tidigaste och starkaste innebandyfästen. Därför föll det sig naturligt att pionjärerna i kompisgänget Viby Sportförening sökte sig till KFUM, när verksamheten blev mera seriös. Frisbeen hade startat som en skolförening, Societas Frisbee Myron Schoalae Carolina, men KFUM-medlemskap hos några drivande ultimatespelare drog hela föreningen till KFUM Örebro. Efter öppnandet av Tegelbruket har Cricket och Dans tillkommit till KFUM-gemenskapen. Vissa föreningar har flera SM-tecken och de flesta har de senaste åren haft aktiva med landslagsuppdrag.

Sång- och musikverksamheten inom KFUM Örebro har under nästan 100 år varit synonymt med andlig manskörssång. 1897 bildades KFUM-kören i Örebro, och när kören 1997 firade sitt 100-års jubiléum var den större och starkare än någonsin. Av de c:a 60 sångarna hade många en hemvist i någon av stadens olika kyrkor, så KFUM-kören var definitivt Örebros ekumeniska manskör. Under 2019 tröt orken och KFUM-kören upplöstes.
På 90-talet har körverksamheten vidgats i och med att en grupp sångglada tjejer/damer tog sig namnet KFUM Voxette.
I anslutning till körerna placerar vi KFUM Blåsarsymfoniker Örebro, bildad 1998 och fanns med i gemenskapen under några år. Redan första året vann orkestern öppna klassen i ”blåsmusik-SM” i Jönköping. Detta vittnar om de musikaliska kvalitéerna och ambitionerna.

Scouting har funnits under två perioder, dels på 10- och 20-talet och dels under en 30-årsperiod från mitten av 40-talet till 70-talet. Periodvis var kåren mycket stark med tre livskraftiga avdelningar, traditionellt pingstläger på Trystorps slott och stort deltagande på förbundslägren. RS-laget Karankawa bör också nämnas. Idag finns tyvärr ingen scouting inom Örebroföreningen men scouting är annars stort inom övriga KFUM rörelsen.

Föreningsgården Wasahus drevs av KFUM med kommunalt stöd under en 20-års period.
Gården bjöd ungdomarna i framför allt Örebros västra stadsdelar på en uppskattad, varierad och högkvalitativ verksamhet. Den sörjdes djupt när de kommunala besparingarna kom att drabba denna Örebros enda föreningsdrivna gård.

Övrig Triangelverksamhet (ett KFUM-begrepp för allt som inte är idrott eller scouting – lite slarvigt uttryckt) har kommit och gått under åren.

Friluftsliv i olika former har varit en naturlig del i idrottares, scouters och wasahusares verksamhet, och för det ändamålet har KFUM Örebros Kalltjärnstuga, byggd av föreningen 1937, varit ovärderlig. Stugan är belägen i norra Kilsbergen, c:a två kilometer från närmaste bilväg.

Föreningslokaler har funnits i lägenheter av olika storlek under föreningens tre första decennier. Därefter har två fastigheter ägts av KFUM Örebro, och i folkmun kallats ”KFUM-huset”. För den äldre generationen var det sekelskifteshuset med adress Storgatan 23 (hörnet Storgatan – Järnvägsgatan), föreningslokaler 1921-65. För medelålders och yngre är det huset vid Vasatorget, som byggdes av KFUM Örebro 1965, som är KFUM-huset. Det såldes till IOGT-NTO 1993. 1998 flyttade föreningen till en nyinköpt, mindre kontorsfastighet, Borgmästargatan 9, nära Idrottshuset och Teknis (Rudbecksskolan) vilken inrymde föreningarnas kansli och samlingslokaler. Sedan 2013 är KFUM Örebro huvudman i Föreningen Tegelbruket och har därför merparten av verksamheten och kanslilokaler i Tegelbruket. Friidrotten har sin verksamhet och kanslilokal i Tybblelundshallen strax söder om Örebro. Orienteringen har en klubbstuga i anslutning till Karlslund motionscentral i Örebros västra utkant.

Sommarhemmet Strömsnäs kan inte förbigås, även om det är borta sedan början av 70-talet. Det var en sommarrestaurang med mycket snickarglädje i Hästhagenområdet nära Karlsund. Den inköptes av föreningen 1923. Tennisbana, löparbana, fotbollsplan, minigolfbana m.m. anlades och Strömsnäs var till stor glädje för många generationer KFUM-are, och inte minst de otaliga grabbar från Örebro som där upplevde ”KFUMs Pojkidrottskolonier” – en föregångare till dagens idrottskolor.

Kalltjärn: När friluftslivet blev populärt i mitten av 1920-talet sökte sig även KFUM-arna upp till Kilsbergen på helgerna. Efter att under 5-10-års period ha övernattat på vindar och i uthus hos bönder och torpare kom tankarna på att ha en egen vinterstuga. Det perfekta sommarhemmet hade man redan på Strömsnäs i Hästhagen.

Initiativtagare var föreningens sekreterare Sven Annerstam och platsen fann man på Kalltjärns östra höga sida. Ett av de älghorn som finns i stugan lär hittats på det som kom att bli stugans exakta plats. En serie foton från tillfället finns i stugan. Förhandlingar inleddes med markägaren Georg Lundström i Getingedalen, som var tveksam till försäljningen av en triangelformat avstyckning av c:a ett halvt hektar. En höjning av budet med 50:- av föreningens mångårige ordförande Paul Bergqvist vid Lundströms köksbord lär ha avgjort affären. Materialet kördes fram under vinter 1936 och året efter var stugan färdig. Byggledare var Rickard Pettersson. Då fanns utöver sovsal med 18 bäddar också ett ledarrum med två bäddar.

Under 40-talet tillkom den s.k. Lillstugan med fyra bäddar, men också med en olycklig isolering runt ett kaminrör, vilket medförde att stugan brann ner några år senare. En KFUM-grupp utanför storstugan uppfattade ljuset först som en ovanligt vacker solnedgång innan verkligheten stod klar. En arbetarbarack från Karlskogatrakten införskaffades och uppfördes som en ny Lillstugan något av åren runt 1950.

Kalltjärnsstugan alltiallo och stugvärdar den första tiden hette Allan Lundberg, husfar även i KFUM-huset på Storgatan 23, och Stig Hedvall, förenings mångårige kassör.

Ett avgörande tillfälle är Allhelgonadagens morgon 1958 då Lasse Arlebo för första gången, efter att ha anlänt från Stakadammen i mörkret kvällen innan, vaknat r upp i Lillstugan och tittar ut över Kalltjärns frostnupna natur, ett livsavgörande ögonblick. Han var fast. Lasses mångåriga, outtröttliga engagemang för stugan startade då och har pågått till dags dato, först med att, som tonåring, leda en stor ombyggnad av både Stor- och Lillstugan och sedan ansvara för och åtgärda allt, stort som smått, vilket gjort Kalltjärnsstugan till den unika vildmarksstuga den fortfarande är, belägen 1,5 km från allfartsväg och fortfarande utan el och rinnande vatten.

Bastun är den senast tillkomna byggnaden, ritad av Arne Bergqvist och byggd av KFUM Örebro orienterare 1971 med pengar från KFUK, Y´s Mens Club och Naturvårdsverket – men också den rejält ombyggd under Lasse Arlebos ledning, bland ett rumskifte av bastu- och förrådsdelarna.

Kolloverksamhet: 2005 tog KFUM Örebro över Örebro Kommuns kolloverksamhet och har sedan dess bedrivit kolloverksamhet på flera olika gårdar. Grundskolekollo bedrevs först under många år på Sörängen på Barnens ö och flyttades 2015 till Kilsbergsgården som för det syftet förvärvades av KFUM Örebro. Särskolekollo drevs under de första åren i Ånnaboda och sedan på Vettra i Vätterns norra ände för att år 2014 flyttas till Klackagården i Klacka-Lerberg som även den förvärvats av KFUM Örebro.

Hästhagen KFUM Örebro har drivit och utvecklat verksamheten i Hästhagen sedan 2008. Verksamheten togs över efter Frisksportarna som drivit verksamheten i många år innan dess.