Riksorganisation med över 130 föreningar!

KFUM är en ungdomsorganisation som består av cirka 130 föreningar i hela Sverige. Våra föreningar håller på med allt från idrott och scouting till lägergårdar och internationellt arbete. Gemensamt för allt vi gör är att vi vill skapa mötesplatser där unga människor kan utvecklas och må bra.

KFUM Örebro är en förening som bildades 1890 och har under åren haft många olika verksamhetsformer. Genom åren har verksamheter bildats, utvecklats och knoppats av till egna grenföreningar. KFUM Örebro har blivit en moderförening till de avknoppande grenföreningarna vars syfte bland annat är att hjälpa och stötta dessa. KFUM Örebro tillsammans med grenföreningarna har nästan 4 000 medlemmar.
KFUM Örebro kan liknas en paraplyorganisation till alla grenföreningar.

KFUM skapar mötesplatser för unga människor!

KFUM Örebro tillsammans med grenföreningarna arbetar med många olika aktiviteter som medel för att stimulera unga människor. I Örebro har vi ett stort fokus på idrott. Genom våra verksamheterna kan vi hjälpa unga människor att hitta sig själva och lära sig ta ansvar. Vi vill lyfta fram det bästa i varje ung människa, och få dem att utvecklas till starka personligheter.

KFUM Örebro arrangerar kollo och dagläger för många hundra barn varje sommar, vi driver rekreationsområdet Hästhagen på Väster i Örebro och är tillsammans med studieförbundet Sensus huvudman i ungdomsarenan Tegelbruket som ansvarar för 8200 kvadratmeter aktivitetsmöjligheter för Örebros invånare, med ett särskilt fokus på åldersgruppen 16-25 år.

Bygger på kristen grund

KFUM rörelsen bygger på en kristen grund. Gemensamt för alla verksamheterna är den röda triangeln som är mer än bara ett märke – den symboliserar hela människan: kropp, själ och ande. Kropp står för fysisk aktivitet, till exempel genom idrott. Själ står för ökad kunskap, både genom utbildning och genom kontakter med goda ledare. Och Ande står för andlig fördjupning, eller vägledning och hjälp till insikt för sökande unga människor.

Att se människan som en helhet är ett synsätt som numera har spridit sig till andra organisationer, förskolor och skolor. KFUM välkomnar alla människor oavsett kön, ålder, samhällsklass, religion, mm.