Dela

Kallelse till årsmöte för KFUM Örebro och KFUM Örebro Ungdom

När?

Måndag den 25 april kl 18:00

VAR?

Tegelbruket, Lertagsgatan 2, Örebro

VEM har rösträtt?

Huvudföreningen: Medlem som betalat in medlemsavgiften senast 1/3. Medlemsavgiften för 2022 är 50 kr och betalas in på pgnr 270240-5 eller swisha på 123 554 3723. Ange gärna mail på inbetalning.

Ungdom: Medlem som betalat in medlemsavgiften senast 1/3. Medlemsavgiften för 2022 är 100 kr och betalas in på plusgiro 4770164-4.

ANMÄLAN?

Anmälan görs senast 18 april genom att skicka ett mail till kfum@kfumorebro.se. Möteshandlingar finns på hemsida från 1 april www.kfumorebro.se

Vill du skicka en Motion?

Motioner från röstberättigad medlem ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Motioner insändes till KFUM Örebro:s kansli senast 1 april.

VALBEREDNING?

Vill du föreslå någon till styrelsen? Kontakta lasse.hellstrandh@gmail.com eller kfum@kfumorebro.se

ÅRSMÖTESHANDLINGAR HITTAR DU HÄR. 

Dela