Dela

Vad är Emma?
Emma är det tredje steget i KFUMs utbildningspaket och en fördjupningskurs om KFUM, ledarskap och personlig
utveckling.
Är du ledare i en förening och vill utveckla dina kunskaper? Vill du veta mer om ledarskap, grupprocesser och KFUM i
Sverige och världen? Träffa ledare från andra KFUM-föreningar?
Varför i Örebro?
KFUM-regionerna Gävla-Dala, Mälardalen, Västsvenska och Örebro-Värmland kommer från årsskiftet 22/23 slås ihop till nya
Distrikt Mitt och vi tycker att detta är så bra att vi redan i höst går samman och anordnar en gemensam utbildning för
våra medlemmar!

Anmälan ditt intresse genom att fylla i formuläret här.

Dela