Dela

På KFUM:s riksombudsmöten (ROM) 2017 respektive 2019 röstade KFUM:s medlemsföreningar för att utreda respektive bereda ett förslag om en ny regional organisationsstruktur. Uppdraget tilldelades KFUM:s befintliga regioner och KFUM Sverige. På ROM 2021 ska KFUM:s medlemsföreningar ta ett beslut om regionsförändringen utifrån ett förslag som nu bereds av en styrgrupp för förändringen. Vi hoppas att ni som lokalförening vi mail till karin@kfumorebro.org förmedlar er input på förslaget om KFUM:s regionsförändring. Se pdf:erna nedan för mer information

KFUMs regionförändring – Gör er röst hörd!

Presentation KFUMs regionförändring

Dela