Inom KFUM i Örebro bedrivs en imponerande bred verksamhet av våra olika grenföreningar. Varje förening är en egen juridisk enhet men KFUM Örebro huvudförening vill värna om en gemensam identitet och uttryck, oavsett vilken grenförening man tillhör.

Värdegrunden och ledorden Glädje, Utveckling och Gemenskap har arbetats fram av alla grenföreningarna under styrelsedagen 2016 och 2017. Här finns en folder som din förening kan använda i värdegrundsarbete i föreningen. Om din förening vill ha hjälp i ert värdegrundsarbete så kommer gärna någon från kansliet eller styrelsen och träffar er förening. Hör i så fall av er till kfum@kfumorebro.org med förslag på tid. Vi trycker också gärna upp värdegrundsfoldern åt er. Det gemensamma arbetet med att förtydliga värdegrunden, använda samma logga och ha gemensamma profilkläder syftar till att alla ska känna en tydligare gemensam identitet, oavsett vilken grenförening man tillhör. Tillsammans är vi starka!

Loggor grenföreningar

I det gemensamma arbetet med att alla grenföreningar ska använda samma logga har föreningarna enats om att använda KFUM-Örebrologgan med valbart tillägg av verksamheten. Denna logga finns i olika format för tröjtryck (ljus respektive mörk bakgrund) samt för brevtryck. Nedan ser du exempel på hur de olika loggorna är tänkta att användas.

KFUM Örebro-logga utan verksamhetstillägg. Kan användas i alla sammanhang om ni inte vill skilja ut verksamheten.


 

 

 

KFUM Örebro-logga med verksamhetstillägg röd. Kan användas i alla sammanhang om ni vill skilja ut verksamheten.


 

 

 

 

KFUM Örebro-logga med verksamhetstillägg vit. Kan användas i alla sammanhang om ni vill skilja ut verksamheten och trycket sker på mörk bakgrund.


 

 

 

 

KFUM Örebro-logga med verksamhetstillägg för brevtryck.

 

 

 

 

 

 

Nedan kan du hämta din förenings standardlogga i png-format. Vill du ha loggan i någon annan variant eller i .eps mailar du till karin@kfumorebro.org.