Dela

Till föräldrar med barn som tilldelats en plats på kollo sommaren 2020

Information med anledning av pandemin Covid-19

KFUM Örebro kan nu meddela att vi har fått samtycke från Örebro kommun och smittskyddsenheten inom Region Örebro Län att genomföra kollo på Kilsbergsgården, Klackagården och Stenboda under sommaren 2020. Våra kolloverksamheter kommer därmed att genomföras under sommaren med anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens, Örebro kommuns och smittskyddsenheten rekommendationer och synpunkter.

Anpassningar av deltagarantal

Kollo på Kilsbergsgården, Klackagården och Stenboda kommer under sommaren 2020 begränsas till 35 barn/period och 7 dagar. Det betyder att alla kolloperioder minskas till 7 dagar.

Anpassningen av deltagarantal innebär också att kolloperioderna kommer omfördelas på olika sätt. De yngre barnen kommer åka första veckan av varje 14-dagarsperiod och de äldre kommer att åka den andra veckan. Detta kan i sin tur innebära att syskon inte längre kommer åka samma vecka. Det kan också ske att barn som är placerade på Kilsbergsgården kommer att erbjudas plats på Stenboda eller Klackagården.

Besked om ny fördelning av platser

För att du ska behålla din plats på kollo behöver vi få ett omgående besked att du fortfarande är intresserad att åka. Detta besked skickas via e-post till kfum@kfumorebro.org under vecka 21 (senast 24 maj). Under vecka 22 kommer besked om vilken vecka du får.

Återbetalning av deltagaravgift

Den kortare kolloperioden innebär också lägre avgift. En del av avgiften betalas tillbaka när du som vårdnadshavare skickar in önskemål om att behålla kolloplats tillsammans med dina kontouppgifter till oss via mail senast 24 maj till kfum@kfumorebro.org. Skulle du tacka nej till din plats och redan har betalt in skickar även du ett mail till samma adress med dina kontouppgifter så betalar vi tillbaka pengarna.

Den förändring som sker av sommarens kolloverksamhet kommer att drabba föreningen KFUM Örebro ekonomiskt. Ifall du som vårdnadshavare vill och har möjlighet att bidra till att säkra framtiden för vår kolloverksamhet är vi tacksamma om vi får behålla avgiften som du har betalt in. Det skulle hjälpa oss att fortsätta utveckla vår viktiga kolloverksamhet.

Dagkollo i Hästhagen

Under 6 veckor (v. 25, 26, 27, 31, 32 och 33) bedriver KFUM Örebro dagkollo i Hästhagen, vilket vi hoppas ska vara ett bra alternativ för dig som nu inte kommer kunna delta på kollo i samma utsträckning som planerat. Du anmäler dig på vår hemsida www.kfumorebro.se/dagkollo. Under hela sommaren kommer det dessutom finnas gratisaktiviteter för barn 7-15 år dagtid i Hästhagen. Man kan bland annat spela minigolf, paddla, klättra, hoppa studsmatta mm. Följ oss på Facebook ”Hästhagen”, för löpande information under sommaren.

Sjukdom

Du som förälder behöver under kolloperioden vara redo att hämta ditt barn på kollo om barnet skulle uppvisa symptom på sjukdom. Skulle ditt barn ha sjukdomssymptom vid avresa så måste barnet stanna hemma. I samråd med föreståndare kan barnet eventuellt anlända senare till perioden.

Övrigt

Vi är ledsna över att behöva minska ned antal dagar på kollo, men är även mycket glada över att vi trots allt kan genomföra kollo i år. Vi hoppas att ni har förståelse för de förändringsåtgärder vi varit tvungna att göra. Vi lever i en just nu föränderlig värld och kan idag inte veta vad som händer om några veckor/månader. Om situationen skulle bli en annan i samhället och Folkhälsomyndigheten kommer med nya riktlinjer är vi redo att anpassa oss. Vi informerar i så fall vårdnadshavare omgående.

Vid frågor eller funderingar så önskar vi att ni skickar mail till kfum@kfumorebro.org då kontoret är obemannat.

Med vänlig hälsning

KFUM Örebro genom Anders Botvidsson och Simon Gelinder

[Klicka här för att läsa brevet som pdf]

Dela