Dela

Kallelse till årsmöte för KFUM Örebro!

NÄR?

Måndag den 18 mars kl 18:00

VAR?

Tegelbruket

VEM HAR RÖSTRÄTT?

Medlem som betalat in medlemsavgiften senast 1/3. Medlemsavgiften för 2024 är 50 kr och betalas in på pgnr 270240-5 eller swisha på 123 554 3723. Ange gärna mail på inbetalning. (eller maila in din mailadress på info@kfumorebro.se)

ANMÄLAN?

Anmälan görs senast 13 mars genom att skicka ett mail till info@kfumorebro.se. Möteshandlingar finns på vår hemsida www.kfumorebro.se från 18 februari.

VILL DU SKICKA IN EN MOTION?

Motioner från röstberättigad medlem ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Motioner insändes till KFUM Örebro:s kansli.

VALBEREDNING?

Vill du föreslå någon till styrelsen? Kontakta mats.landholm@gmail.com eller info@kfumorebro.se

Dela